'עבדים היינו…- עתה בני חורין' –כיצד?

אנו עומדים בפתחו של חודש ניסן ,לקראת חג הפסח. זהו חודש שמסמל התחדשות ,צמיחה ולבלוב וחשוב לברר לעצמנו היכן ראוי להתחדש ולהצמיח כוחות חדשים.

 

אחד מסממניו הבולטים של הפסח הוא עניין החירות. אנו מקפידים בליל הסדר על צורת התנהגות וסוגי מאכלים שיבליטו וידגישו את ענין החירות דווקא. כשיהודים ישבו בגולה, במשך מאות בשנים, ניתן היה להבין את חשיבות ההדגשה של ענין החירות שנועד להעצים את האמונה בגאולת ישראל, לחזק ולהבהיר את התקווה לשוב לארץ חיינו ולהיות עם חופשי שאינו נתון לחסדי זרים.

 

בחסדי ה' חזרנו לארצנו, הקמנו שוב את מדינתנו ואנו צומחים ומתפתחים בכל התחומים. האם עדיין רלבנטי להעמיד את ערך החירות במרכז? אולי נכון יותר 'לעדכן' את המסר החינוכי ולהדגיש עניינים אחרים ברוח התקופה?
הרב קוק זצ"ל מחדד את דילמת החירות: 'ההבדל שבין העבד לבן החורין איננו רק הבדל מעמדי…אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חרות ,ולהיפך-בן חורין שרוחו הוא רוח של עבד'(עולת ראי"ה ,עמ' רמ"ה). אנו יכולים להימצא באופן פיזי בתקופה של חירות וחופש ולהיכלל עדיין בקטגוריה של עבדים. דווקא תקופה שמתאפיינת בתביעה גדולה לחופש ולחירות מצריכה מאתנו זהירות ותשומת לב יתירה למנוע מצב שבו אנו משועבדים ומשתעבדים מבלי משים .
דוגמה בולטת ועכשווית לדילמה זו היא שאלת התלות שלנו במכשירים הניידים לסוגיהם ואם תרצו-'השעבוד הדיגיטלי'.

 

דורנו זכה כבר לכינוי :'דור המסכים'. על פי רוב אנו נוטים לאפיין בכך את 'הנוער' שמתמכר למכשיר ,מחובר אליו ימים ולילות ,ומתקשה להיפרד ממנו.
האמנם? האם אנו הבוגרים יכולים להעיד על עצמנו כמסוגלים להבין שהמכשיר נועד לשרת אותנו ולא להפוך אותנו למשועבדים אליו?! האם אנו נקיים מתופעות של התמכרות ל'צליל' הבלתי פוסק של הודעות כתובות, מסרונים, סרטונים ו'עדכונים' חשובים יותר ופחות המתקבלים בתדירות בלתי מובנת?!

 

סוציולוגים, רופאים ואנשי מקצוע נוספים כבר מצביעים בוודאות על נזקים גדולים הנגרמים לכולנו מבחינה רפואית, נפשית, רוחנית וחברתית כתוצאה מהתמכרות היתר למסכים ולמכשירים.
דומה שאתגר ההתחדשות שניצב מולנו הוא משמעותי אך אפשרי. להשכיל ולחזור להיות בני חורין, להיות מודעים להצבת סייג וגבול לתלות שלנו במגוון האפשרויות ברשת .להצליח להשתמש במכשיר לצרכים אמתיים ולפנות זמן ותשומת לב רבה יותר: לילדינו, למשפחתנו, לחברינו וכן…גם לעצמנו.

 

זהו אחד מאתגרי ההתחדשות והצמיחה שעומדים בפנינו וכולנו נקראים לטפס ולעלות לאתגר החירות והחופש האמתי עמו אנו מתמודדים ולהיות השנה הרבה יותר 'בני חורין'.

 

 

בתפילה שנזכה לפסח שמח ,כשר ומלא התחדשות וחירות!!!