מכירת חמץ במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

המכירה נעשית בהדרכתו והנחייתו של מורנו ורבנו הרב יהושע ויצמן שליט"א יו"ר מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא.

בכתיבת פרטיי האישים בהודעה זו הנמסרת על ידי המרשתת {אינטרנט} הריני מייפה בזאת את כוחו של הרב אלישיב הכהן להיות שליח שלי על מנת שהוא או שלוחו ימכור לגוי, בתאריך יד' בניסן התשפ"ד את כל החמץ ותוצרתו השונה אשר יימצא בעת המכירה בבעלותי או בבעלות אחרים שאני שליחם. השליחות היא הן למכירת החמץ והן להשכרת מקומו של החמץ. 

הריני להדגיש שהודעה זו במרשתת על שטר הרשאה ותוקף שטר ההרשאה כתיקון חז"ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטריי. ולהלן פרטיי האישיים והכתובת בו החמץ ותולדותיו ימצאו ו/או כתובות נוספות של שלוחיי אשר מינו אותי להיות שליחם. 

הרב ויצמן שליט"א הדריך אותנו כיצד לדקדק במכירה זו. הפוסקים דנו על כך שישנה עדיפות למכירת החמץ עם השכרת המקום בו נמצא החמץ, ועדיפות זו נפסקה במשנה ברורה.
מה עלינו לעשות? ישנם שני סוגי מבנים יש מוסדות ששוכנים במבנים בבעלות המוסד או מרכז יב"ע, ולהם אין בעיה למכור את החמץ אגב השכרת המקום. ויש מוסדות ששוכנים במבנים בבעלות של עיריה או מועצה. הרב ויצמן ביקש שמוסדות אלו ישלחו מכתב לרשות ויודיעו לרשות שהחמץ נמכר אגב השכרת המקום בו הוא נמצא.
מצורף בזה הצעה למכתב.

לכבוד…

אנו ישיבת/אולפנת … זוכים לשכון במבנה הרשות המקומית. על פי דיני תורה אנו מוכרים את החמץ שברשותנו. המנהג היותר טוב הוא למכור את החמץ ולהשכיר את המקום בו נמצא החמץ למשך ימות החג. מורנו ורבנו הרב ויצמן שליט"א יו"ר מרכז יב"ע הנחה אותנו לשלוח מכתב זה. לשאלות בנידון ניתן לפנות לרב אלישיב הכהן 0527203815 בברכת חג כשר ושמח…

______________________________________

שאלות בעניין ניקוי פסח ומכירת חמץ:

 

1. האם צריך לנקות לפסח בית מדרש משרדים וכיתות לימוד?

תשובה: צריך לנקות כל מקום ברשותנו שיש בו חמץ במהלך השנה.

 

2. בית מדרש משרדים וכיתות לימוד האם צריכים בדיקת חמץ?

תשובה: כל מקום שאוכלים בו חמץ או שיש בו חמץ חייב בבדיקה.

 

3. האם צריך בדיקה עם נר?

תשובה: בדיקה בלילה עם נר בדיקה ביום בלי נר

 

4. האם חובה לבדוק דווקא בליל יד'? או ניתן לבדוק לפני?

תשובה: ניתן לבדוק לפני יד' בניסן ללא ברכה. כל אדם שיש לו רשות משלו מחוייב במצוות ביעור חמץ. את הברכה מברך מי שבודק את ביתו בליל יד'.

 

5. מקום שנוקה היטב האם צריך בדיקה?

תשובה: גם מקום נקי חייב בבדיקה.

 

6. האם ניתן לא לנקות ולצאת לידי חובה במכירה?

תשובה: חובה לבער את כל החמץ שברשותנו.

 

7. חדרי פנימייה האם חייבים לבדוק?

תשובה: תלמיד צריך לבדוק את החדר שלו ביציאה לחופש לפני יד' בניסן והבדיקה ללא ברכה.

 

8. האם ישנה עדיפות לחסל את החמץ?

תשובה: מי שיש לו מעט חמץ, ויכול לאכול ואת המועט לחסל, אדרבה. אך מי שיש לו הרבה חמץ, התורה חסה על ממונם של ישראל ובוודאי יכול למכור את החמץ, מכירת שיסודה במשנה ונפסקה להלכה.

 

9. מחסן מזון עם חמץ גמור, האם עדיף לחסל את החמץ? [הבהרה: כל תבלין סוכר או שמן יכול להיות לא כשר לפסח, אולי התערבב בו קצת חמץ, השאלה היא על איטריות פתיתים שקדי מרק וכול דבר שהוא חמץ גמור]

תשובה: בהמשך לתשובה הקודמת התורה חסה על ממונם של ישראל ולכן צריך למכור.

 

10. האם יש העדפה לפירוט מקום החמץ?

תשובה: אכן כן.

 

11. האם במכירת חמץ זו של מרכז ישיבות בני עקיבא מוציאים לידי חובה את כל המוסדות שתחת העמותה של יב"ע, או שכל מוסד צריך למכור בעצמו?

תשובה: הבעלות היא של רשת ישיבות בני עקיבא אך מאחר וישנה עדיפות לפרט את מקום החמץ לכן כל מוסד שרוצה במכירה יכנס לאתר במרשתת וימלא את כל הפרטים. חובה עליהם למכור דרך המכירה שלנו, אי אפשר למכור חמץ אחד לכמה נוכרים.

 

12. אולפנה או ישיבה שמנוהלים בעמותה עצמאית "ניהול ישיר" האם צריכים למכור את החמץ? או שבמכירה זו מכרנו גם עבורם?

תשובה: צריכים למכור חמץ כמובן יכולים למכור דרכנו את החמץ.

 

13. ישיבה או אולפנה ללא מטבח ואין להם חמץ כלל. האם יש צורך במכירת חמץ מחשש שמה ישנו חמץ?

תשובה: יש לשים לב גם במקומות ללא מטבח אל מטבחון הצוות לקפה, עוגה וכדו', ולנהוג בהתאם. אכן אם אין חמץ אין צורך במכירה.

 

שאלות ניתן להפנות לרב אלישיב הכהן 052-7203815