מסע שישיסטים תשפ"ד

״ראו באורי שזורח״
מסע השישיסטים השנה, כחלק ממגמת ״מובילים ציונות דתית״ קיבל אור מיוחד לנוכח המצב במדינתנו.
200 תלמידים מ-13 ישיבות שונות ברשת, יצאו למסע שהתחיל ביפו, השער בו נכנסו היהודים לארץ ישראל,
המשיך לרחובות תל אביב, שער הגיא ולבסוף – לירושלים בירתנו.
דיברנו על החיבור שבין תל אביב לירושלים.
בין קודש לחול, בין אנשי המישור ליושבי ההר.
דיברנו על האחריות והשליחות שלהם כדור הצעיר למצוא את המאחד והמחבר! 💙
במיוחד בעת הזאת.
את המסע המרגש הזה סיימנו בכותל בשירת אני מאמין ובשירת התקווה.
כמסתכלים מהצד על התלמידים הללו, אנו בטוחים בתקוותנו. יש לנו דור צעיר לסמוך עליו, להאמין בו.
אולי יעניין אותך גם