בשבוע האחרון במליאה שנערכה לזכר 30 לרב חיים דרוקמן זצ"ל השתתף הקהל ורשם את כל מה שעולה לו בהקשר של הרב זצ"ל

הם ענו על השאלה: "כשאני חושב/ת על הרב, עולה אצלי מילה אחת:.."
והתוצאה לפניכם