ונזכור את כולם – תלמידי ותלמידות יב"ע מתייחדים עם הנופלים