המוסדות נבחרו למצטיינים על ידי משרד החינוך בתחומים חברתיים, ערכיים ולימודיים.

#מצטיינים! 💪🏼🎉
ברכות ל-16 ישיבות ואולפנות של הרשת, שנבחרו למצטיינים על ידי משרד החינוך בתחומים
חברתיים, ערכיים ולימודיים. בין המדדים הנבחנים, נכללים שיעורי הגיוס לצה"ל ולשירות הלאומי, אחוזי הזכאים לבגרות וקליטת תלמידי חינוך מיוחד.
על הצטיינות זאת, יזכה הצוות הבית ספרי בתגמול ממשרד החינוך.
זה המקום להודות לכלל הצוותים על השקעה אינסופית ועל האהבה לתלמידים ולשליחות.
גאים בכם! עלו והצליחו