אזכרה במלאת שנה ללכתו של מו"ר הרב דרוקמן זצ"ל

השבוע ציינו שנה לפטירתו של הרב דרוקמן זצ"ל.

אנו מרגישים בחסרונו של הרב יום יום בכל מוסדותינו ובתינו
ובעת הקשה הזו, דמותו חסרה לנו במיוחד.