״הקבלת פני רבו״ אצל מורנו ורבנו הרב דרוקמן
ימי סוכות, ימים אחרונים של רוח חגי תשרי והתעלות רוחנית.

ערכנו "הקבלת פני רבו" בבית הרב דורקמן שליט״א, יו״ר מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא.
יחד ביקשנו שנצליח בשנה הקרובה להיות מאוחדים יותר בעם ישראל, שנדע לשמור על רוח התורה לעשות חסד ולהרבות אור.
מועדים לשמחה!