קהילות לומדות - השתלמות צוות תקופתית בישיבת אדר"ת

במסגרת השתלמות קבועה תקופתית של צוות הרמים וצוות המורים המקצועי בישיבת אדר"ת – "קהילות לומדות" נערך מפגש פרונטלי ללמידה והעמקה.

במסגרת המפגש שמענו הרצאת מומחה מפי הרב אהרון קצב הי"ו עד לאחרונה מנהל אגף החינוך בעיר בת ים,
וכל קבוצת מורים  הציגה תהליכי אמצע אליהם הגיע מאז תחילת ההשתלמות בתחילת שנת הלימודים, ויעדים להמשך.

היה משמעותי ונעים והצוות קיבל כלים וכוח להמשך השנה!