תלמידי יב"ע אורות יהודה יצאו לת"א ביום הבחירות כדי לקיים מעגלי שיח ומשחקים תחת הכותרת: מתאחדים במקום פילוג