כנס שישיסטיות לאורו של הרב אברהם צוקרמן זצ"ל במסגרת מיזם "מובילים ציונות דתית"