מכתב גלוי להורים

| יונה גודמן, מנהל חינוכי – מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא |

 

אופיו של חודש אדר וימי הפורים מהווה אתגר גדול לכולנו. ב"ה, במוסדות חינוך רבים נעשה מהפך לטובה בשנים האחרונות. משנה לשנה נהפך פורים ליום של שמחה אמתית, כשמבצעי חסד מלווים את החתירה ליצירת שמחה בונה בימים שבין ראש חודש אדר ועד לפורים. אף בקהילות ובסניפים נעשים דברים יפים ומשמחים. ברם, יש עדיין מקום להכוונה חינוכית משמעותית הן בקרב משפחות והן בקרב קהילות ומוסדות.

ימי הפורים הם בעצם ימים של הסרת תחפושות. לעתים מתגלה בהם תרבות שאינה בהכרח גבוהה. יש בנות שמרשות לעצמן להתלבש בצורה לא צנועה. יש בנים שמרשים לעצמם לעשן או להשמיע מוזיקה זולה בקולי קולות. המונח 'שמחת פורים' מתורגם אצלם להזדמנות להתנהג על פי נורמות של תרבות אחרת, נמוכה. במקומות רבים, יש המאמצים את סיסמת הקרב "ונהפוך הוא" ובשמה מעלים הצגות בעלות תכנים זולים, תוך הפיכת ה"שמחה" לתירוץ המתיר השפלה של מורים ושל מחנכים. אף המסיבות שמארגן חלק מהנוער בקהילות שונות אינן תמיד ראויות, וקיים בלבלול בין שמחה אמתית להתפרקות מזיקה.

האם כולם כאלה? בוודאי שלא. רבים מאוד הצעירים המנצלים את התקופה לעשייה מדהימה של חסד ולהפצת שמחה לנזקקים. רבים מארגנים 'שוק פורים' לילדים יתומים, או הרקדה בשיתוף אנשים הניצבים בפריפריה של החיים. אחרים נוקטים גישה שמייצגת מקום כלשהו על הרצף: מעלים הצגות ברוח תכניות טלוויזיה, מתחפשים לשחקני קולנוע ועוד. אף הם מרשים לעצמם בימי הפורים "להוריד" תחפושות, ולחשוף את גיבורי התרבות האמתיים שלהם. לא בכדי יום הכיפורים הוא "כמו פורים": ביום הכיפורים מנסים לחשוף את האני האמתי על ידי תהליך של מודעות וריכוז, צום ותפילה. בממד מסוים, יום זה הוא רק "כ-פורים" כי בפורים אנו חושפים את האני האמתי שלנו בצורה מדויקת יותר, דווקא בהיסח הדעת ותוך חיפוש אחר השמחה.

בימי הפורים טמון סיכוי גדול. בני הנוער והילדים יכולים לגלות אחריות ויוזמה, מקוריות ועשייה. הרבה כוחות ויכולות של הדור הצעיר אינם מתבטאים במשך חודשי ישיבה פסיביים יחסית על ספסל הלימודים, אך עשויים לפרוץ בשמחה ובצהלה בימי הפורים. אמנם כן, כל גילוי של כוחות עלול להיות מסוכן. עלינו לחנך את ילדינו לתעל את כוחותיהם לאפיקים בונים ותורמים, אך אוי לנו אם נחשוש מכך, ונעדיף משום כך צעירים חלשים וכנועים.

מה עושים? מחנכים ומאתגרים. כך עושים רבים מההורים. מקפידים לקיים מראש שיחות בדבר מהותה של שמחה אמתית. הרי אחרי שילדינו הכינו מסיבה בעלת אווירה מסוימת, קשה יהיה להם לקבל ביקורת ולשנות תכניות מן המסד. ניתן וראוי לחנך מראש להבנה כי שמחה אמתית תושג על ידי כך ששמחים עם אחרים:

כשהוא אוכל ושותה, חייב להאכיל לגר ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים. אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש אין זו שמחת מצוה אלא שמחת כריסו […] ושמחה כזו קלון היא להם".

(רמב"ם, הלכות יום טוב ו, יח)

יש לאתגרם מבעוד מועד, ולהציב להם כמטרה להיות השבט או החבורה שיכוננו מהפך באופי חגיגות הפורים: להיות בעלי הבגרות שמבינים מהי שמחה אמתית ומנחילים אותה לצעירים מהם, המבלבלים לעתים בין הפצת שמחה למי שהשמחה איננה במעונו ובין הדלקת נפצים והבהלת אנשים בשעות הלילה המאוחרות.

יישום עקרונות אלו מצריך פעולה דו-ראשית משלימה: מצד אחד, "עשה טוב"; הסברה ולימוד, תוך הצבת פורים כאתגר, ברוח הדברים שנכתבו לעיל. מצד שני, "סור מרע"; דו-שיח משפחתי על גבולות ההתנהגות המותרים. מותר (וחובה) שההורים יקבעו עם ילדיהם את מאפייני התנהלותם – אפילו בפורים… מותר לדרוש מנער צעיר לחזור הביתה (גם בליל פורים!) בשעה מסוימת או לא להשתכר, אף אם זה יכעיס אותו והוא יטען כי "לכולם מרשים". דווקא בליל פורים, החל רק פעם בשנה, יש צורך להתעניין (מראש!) לאן הוא מתכוון ללכת ומה בכוונתו לעשות שם. דווקא אז יש חשיבות בחידוד כללי ההתנהלות המקובלים עליכם.

סוף דבר, יש לחנך את צעירינו לראות בימי הפורים אתגר אשר דרכו יוסרו התחפושות ועולם ערכי נעלה ייחשף. ברם, לגישת ה"עשה טוב" ראוי להוסיף עוד קומה: כדי שהם יצליחו לראות בימים אלו אתגר, אף אנו צריכים לראותם ככאלה, וליזום פעילויות שלנו, בהתאם.

כל מעש חינוכי מתחיל בדוגמה אישית. אם חפצים אנו שילדינו יתעלו את שמחת הפורים להפצת שמחה וחסד ברבים, ולא חלילה להשתוללות זולה, הדבר חייב להתחיל מאופי החגיגות שלנו, המבוגרים. כדוגמה, ניתן לארגן מבצע חלוקת משלוחי מנות (על ידי מבוגרי הקהילה או מחנכי בית הספר) לאנשים בשולי החברה, או איסוף וחלוקה של מתנות לאביונים לנזקקים בסביבה; צוותים של הורים או של מורים יפיקו בעצמם אירוע משמח עבור אומללים, וישדרו בכך מסר חינוכי עמוק; הורים ייקחו את ילדיהם וייסעו למשך שעתיים לבית חולים כדי לעבור בין המחלקות ולאחל 'פורים שמח'; ומבוגרים לא יראו את עצמם (רק) כאחראים לפקח על שמחת הצעירים, אלא כאנשים החייבים בעצמם להפיץ את השמחה – כל אלו יקרינו מסר חינוכי עמוק עשרת מונים מכל שיחת מוסר בגנות שמחה פסולה.

ההלכה קובעת:

מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האמללים האלו דומה לשכינה.

(רמב"ם, הלכות מגילה ב, יז)

הלכה זו נכתבה גם עבורנו. אם נחיה אותה באמת, צעירינו יצטרפו אלינו, ובע"ה יתקיים בכולנו:

"ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר".

פורים שמח!

אולי יעניין אותך גם
חינוך והורות
הרב יונה גודמן בפינת החינוך השבועי: כיצד שני סוגי תודעה משפיעים על עתיד ילדינו ומה תפקיד ההורים נוכח אתגר זה
"תפקידנו החינוכי הוא לחנך את ילדינו לתודעת השתנות. להאמין שבתחומים רבים התוצאות הסופיות אינן אלא נקודת פתיחה, וכי עמל ולמידה יכולים בע"ה לשנות אותי ואת הישגי.."
חינוך והורות
הרב יונה גודמן בפינת החינוך השבועי: על תפקידם החינוכי של הורים ושל מורים נוכח סוגיות הניצבות במחלוקת ציבורית
"..להורים מותר להגיד הכל, כולל את עמדתם הפוליטית-מפלגתית. אך עליהם לנוע בזהירות בין שיתוף ילדיהם בערכיהם ובין דיכוי הסיכוי של נער\ה לחשוב בעצמו...״
חינוך והורות
הרב יונה גודמן בפינת החינוך השבועית: על חוקר בכיר שמציע דרך מפתיעה לטפח חוסן ויכולות גבוהות בקרב ילדינו הפרטיים
״יסוד זה כבר מופיע בחז"ל, שמלמדים אותנו שילד צריך לגדול תוך הכרת אביו, אימו ומשפחתו, וכי היכרות זו עשויה לסייע לו להתפתח לענף מפואר בעץ המשפחתי..״
חינוך והורות
הרב יונה גודמן בפינת החינוך השבועית: מספר הרב יונה גודמן על האופן המפתיע של פריסת דוכני מפעל הפיס בארץ, וכיצד ראוי 'להשתמש' בדוכנים כדי לחנך את ילדינו לעמל
"מציע להורים לשוחח עם ילדיהם על שני נושאי יסוד אלו.. להעמיק את הבנתם כי חיים אמיתיים מושתתים על תהליכי עמוק ארוכים, בהם מטפחים את האישיות ולאו דווקא את חשבון הבנק.."
חינוך והורות
הרב יונה גודמן בפינת החינוך השבועי: כיצד שני סוגי תודעה משפיעים על עתיד ילדינו ומה תפקיד ההורים נוכח אתגר זה
"תפקידנו החינוכי הוא לחנך את ילדינו לתודעת השתנות. להאמין שבתחומים רבים התוצאות הסופיות אינן אלא נקודת פתיחה, וכי עמל ולמידה יכולים בע"ה לשנות אותי ואת הישגי.."
חינוך והורות
הרב יונה גודמן בפינת החינוך השבועי: על תפקידם החינוכי של הורים ושל מורים נוכח סוגיות הניצבות במחלוקת ציבורית
״..להורים מותר להגיד הכל, כולל את עמדתם הפוליטית-מפלגתית. אך עליהם לנוע בזהירות בין שיתוף ילדיהם בערכיהם ובין דיכוי הסיכוי של נער\ה לחשוב בעצמו...״
חינוך והורות
הרב יונה גודמן בפינת החינוך השבועית: ואם ישאלו את ילדינו איך היינו כהורים?
"בחינוך ילדים אין חשיבות לשאלה מה המקצוע של ההורה או האם הוא עשיר או מפורסם. מה שקובע הוא בעיקר החום והחינוך שהילדים מקבלים, מהורים אכפתיים שחפצים לחנכם לתורה ולמעשים טובים.."
חינוך והורות
הרב יונה גודמן בפינת החינוך השבועית: אלו מתנות יפות אפשר לתת לילדינו?
"ערב חנוכה, הסוגיה שוב עולה. 'איזה מתנה נקנה לילד?'.. באמת לא חסר לו משהו. יש לו הכל. יש לו כמות משחקים כמו שהיו לכיתה שלימה בדור הקודם."
חינוך והורות
הרב יונה גודמן בפינת החינוך השבועית: התמודדות חינוכית אחרת עם עודף שימושי מסך של ילדינו.
"צריך להבחין בין בהייה סתמית בסרטונים ובסדרות, בדברים חסרי טעם בווטאספ או בתמונות ברשתות, ובין גלישה מועילה, בה הילד\ה לומד משהו כדי לשים בצד את המכשיר ולממש את הדברים שלמד."
מעגל השנה
'יום הקדיש' – האם הוא עדיין 'כללי'?
חינוך והורות
הרב יונה גודמן בפינת החינוך השבועית: דתיים חוגגים יום הולדת?
"אין חובה לבטל את הפן החגיגי של יום ההולדת, בפרט אצל ילדים, ואף אין חובה לוותר על העוגה שמלווה את האירוע. אך מציע.."
חינוך והורות
הרב יונה גודמן בפינת החינוך השבועית: על האתגר הייחודי שמתגלה במיוחד בגילאי חטיבת הביניים.
"אחד הדברים שבלטו הוא שבישראל, שיא הפוגעים באחרים באינטרנט ושיא הנפגעים בעולם מקוון זה, הם בגיל חטיבת ביניים".
חינוך והורות
הרב יונה גודמן בפינת החינוך השבועית: אלו מתנות יפות אפשר לתת לילדינו?
"ערב חנוכה, הסוגיה שוב עולה. 'איזה מתנה נקנה לילד?'.. באמת לא חסר לו משהו. יש לו הכל. יש לו כמות משחקים כמו שהיו לכיתה שלימה בדור הקודם."
חינוך והורות
הרב יונה גודמן בפינת החינוך השבועית: התמודדות חינוכית אחרת עם עודף שימושי מסך של ילדינו.
צריך להבחין בין בהייה סתמית בסרטונים ובסדרות, בדברים חסרי טעם בווטאספ או בתמונות ברשתות, ובין גלישה מועילה, בה הילד\ה לומד משהו כדי לשים בצד את המכשיר ולממש את הדברים שלמד
חינוך והורות
הרב יונה גודמן בפינת החינוך השבועית: אסור לנו לטפח 'חברת בוטיק'
לעתים אנו בוחרים לטפח 'חברת בוטיק' בה כולם דומים לנו מה שיוצר עיוות במציאות ומסר לא ראוי לילדינו.. חברה הלוקה בחסר במובנים רבים..
חינוך והורות
הרב יונה גודמן בפינת החינוך השבועית: "אבל למה לאחי מותר? זה לא פייר!"
פעמים רבות ילדינו משווים עצמם לאחיהם, ודורשים זכויות שוות. 'למה לאחי מותר לחזור בשעה X ולי אסור?'; 'למה לאחי מותר שעה במחשב ולי רק חצי שעה?' ועוד, נשמעים תדירות בבתינו..
מאמרי חינוך
התמודדות חינוכית עם ימי השגרה | הרב יונה גודמן
האיחול המקובל לימים שבאים מייד אחרי חג הסוכות, הטומן בתוכו קריצה בצד קורטוב של צער, הוא "מועדים לשגרה"..
מאמרי חינוך
הרב יונה גודמן בפינת החינוך השבועית: "מורכב" זה לפעמים תירוץ להתחמק מהכרעה.
המציאות אינה דורשת בחירה רק בין עמדה פשטנית לבין עמדה אדישה.. חובתנו החינוכית, אף נוכח מורכבות, לגבש עמדה ודרך פעולה. מסר זה חיוני בעיקר לילדינו, בדור בו כה רבים מעדיפים לא לבחור ולא להכריע..
חינוך והורות
הרמב"ם ניסח 13 עיקרים ביהדות, אך במובן מסוים נדמה לפעמים שילדינו המציאו עיקר 14, הוא 'קדושת החבר'ה'. אם 'ככה עושים בחבר'ה' אזי כולם מיישרים קו..
מאמרי חינוך
הרב יונה גודמן במאמר "איך משפחה יכולה להתכונן לימים הנוראים?"
מקובל אצלנו לומר שימי האבל של שלושת השבועות אינם מקבלים התייחסות חינוכית ראויה בהיותם נופלים בחופשת הקיץ עת בתי הספר אינם פעילים. אך במובן..
מאמרי חינוך
הרב יונה גודמן: לפעמים אסור להסביר את טעם המצוות
בפינתו השבועית מתייחס הרב יונה גודמן למקום של טעמי המצוות בעת חינוך ילדינו, ואומר שלפעמים אסור להסבירם.
מאמרי חינוך
הרב יונה גודמן: תופעת הרילוקיישן - והילדים שלנו
בפינה מספר 33 בסדרת "חינוך מהבית" מתייחס הרב יונה גודמן לתופעה בה אנשים דתיים 'יורדים' מהארץ, וגוזר מזה מסר חינוכי עקרוני לכולנו.
מאמרי חינוך
הרב יונה גודמן: אתם משוחחים עם הילדים או נואמים להם?
הרב גודמן מנתח את ההבדל החינוכי בין 'נאום' שרווי בביקורת לבין 'שיחה עם' שכוללת הכוונה עדינה. צפו.
מאמרי חינוך
הרב יונה גודמן: העיקר זה הרפורמות?
פינת 'חינוך מהבית' עם הרב יונה גודמן: תפקידנו ההורי נוכח רפורמות חינוכיות גדולות. צפו.
מאמרי חינוך
את מי מעריכים ילדינו יותר - מגיש טלוויזיה מפורסם או רב חשוב?
פינת 'חינוך מהבית' עם הרב יונה גודמן: איזה מסר אנו מעבירים לילדינו בדבר יחסם לרבנים?
חינוך והורות
מצוינות תורה ומדע - חיבור חדש בין גוף ולב
"ומאירים את העולם"
מאמרי חינוך
הרב יונה גודמן: העיקר זה הרפורמות?
פינת 'חינוך מהבית' עם הרב יונה גודמן: תפקידנו ההורי נוכח רפורמות חינוכיות גדולות. צפו.
מאמרי חינוך
את מי מעריכים ילדינו יותר - מגיש טלוויזיה מפורסם או רב חשוב?
פינת 'חינוך מהבית' עם הרב יונה גודמן: איזה מסר אנו מעבירים לילדינו בדבר יחסם לרבנים?
מאמרי חינוך
הרב יונה גודמן: האם הילדים שלכם רגישים לבעיות הנפש?
חינוך מהבית עם הרב יונה גודמן: חינוך ילדינו לרגישות לבעלי אתגרים נפשיים
מאמרי חינוך
הילדים שלכם יודעים מה המילה האחרונה בתנ"ך?
פינת החינוך של הרב גודמן: חינוך ילדינו לחיים של התקדמות מתמדת.
מאמרי חינוך
הרב יונה גודמן: הילדים שלנו מחוברים ל'בין המצרים'?
'צריך לראות בעצמנו את המחנכים העיקריים של ילדינו, ולהשקיע בתוכן ובעיצוב של הימים המיוחדים שאנו בעיצומם'
מאמרי חינוך
אל תגידו "כשאני הייתי צעיר, זה היה אחרת"
הרב יונה גודמן בפינת החינוך השבועית: תפקידנו ההורי נוכח צעירים שמתמקדים בבילויים ובהנאות
מאמרי חינוך
התשובה לאיומי הטרור: עלה למעלה עלה
סמנכ"ל החינוך של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא הרב ד"ר יונה גודמן הוציא מכתב לעובדי החינוך ברשת בעקבות ההסלמה הביטחונית.
חינוך והורות
אל תגידו "כשאני הייתי צעיר, זה היה אחרת"
הרב יונה גודמן בפינת החינוך השבועית: תפקידנו ההורי נוכח צעירים שמתמקדים בבילויים ובהנאות
חינוך והורות
הילדים מכירים את הדעות שלכם?
הרב גודמן: "שוב ושוב, בנושאים שונים, כשנשאלים בני הנוער מה דעת הוריהם, הם משיבים במבוכה שאין להם מושג".
חינוך והורות
אכפת לילדים שלנו מאחינו שבתפוצות?
הרב יונה גודמן בפינת החינוך השבועית: "מסר חינוכי יסודי לילדינו צריך להיות - את אחי אנוכי מבקש".
חינוך והורות
זו הדרך לתת לילדים חופש גדול משמעותי
הרב יונה גודמן, המנהל החינוכי של רשת ישיבות ואולפנות בני עקיבא התארח באולפן ערוץ 7 לשיחה על חשיבות המעורבות ההורית במהלך החופש.
מאמרי חינוך
להצטרף למערכה על ערכי המשפחה
בפינה השבועית מתייחס הרב יונה גודמן למחאות השונות סביב ערכי המשפחה וקובע "עלינו להצטרף למערכה, בצורה אחרת".
מאמרי חינוך
פתיחות זה חשוב, אבל לא על חשבון הדעות
הרב יונה גודמן חוזר עם פינת החינוך השבועית והפעם: התמודדות הורית עם תרבות "כל אחד ודעתו" אצל ילדינו.
חינוך והורות
התמודדות חינוכית בדור האינסטנט
הרב יונה גודמן ממשיך בפינתו השבועית "חינוך מהבית" בערוץ 7. הפעם מסביר הרב על הנחלת חשיבות התהליכים לילדי "דור האינסטנט".
חינוך והורות
בני הנוער שבביתי מתעניינים בעיקר בבילויים של עצמם. כיצד נטפח 'קומה רוחנית'?
'אחרי החגים' הגיע, ואנו מחדשים את סדרת פינות החינוך "חינוך מהבית" של הרב יונה גודמן. והפעם, בפינה מספר 4: כיצד נטפח 'צימאון רוחני' אצל ילדינו?!
חינוך והורות
'חינוך מהבית' עם הרב יונה גודמן: שני הרכיבים שחובה להכניס לחינוך בבית
בפרק הראשון בפינת החינוך החדשה של הרב יונה גודמן ניגע בשני אלמנטים חשובים כבסיס לחינוך יציב ומחולל שינוי. צפו.
חינוך והורות
לפעמים עדיף לחנך שלא להקשיב לעצמנו
בפינה מספר 5 בסדרת "חינוך מהבית" עם הרב יונה גודמן. והפעם מה אפשר ללמוד וללמד את ילדינו ממה שהתרחש באולימפיאדה האחרונה עם המתעמלת סימון ביילס.
חינוך והורות
כיצד להגיד 'לא' לילדינו – מתוך הבנה ואהבה
הרב יונה גודמן בפינה מספר 3 בסדרה חינוך מהבית: האם אפשר לייצר הזדהות ועדיין לשמור על הגבולות? צפו.
חינוך והורות
איך עוזרים למתבגרים לחזור לשגרה?
אחרי החופש הגדול, גם למתבגרים יהיה קשה לחזור לשגרה, אז מה עלינו ההורים והמורים לעשות? לסמוך עליהם שיש להם את המסוגלות ולעזור להם לגלות אותה בעצמם
ל"ג בעומר
ל"ג בעומר מוכיח - להורים תפקיד חינוכי חשוב
את לימוד התורה המשותף של ר' שמעון ובנו צריך לדאוג להמשיך בין כל הורה לילד. באותה הרוח, חשוב שגם במדורות יהיה תוכן משמעותי. מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא במאמר מיוחד לקראת ל"ג בעומר
יום העצמאות
הזורעים בדמעה ברינה יקצורו
איגרת אלחנן גלט, מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, לרגל יום העצמאות
יום השואה
הצוואות הסותרות והמסעות לפולין
ראש ישיבת בני עקיבא קריית הרצוג על המסעות של הישיבה לפולין בצל סיפורו האישי המורכב כבן דור שני לשני הורים ניצולים.
יום השואה
יום הזיכרון: זיכרון העבר והעתיד
פסח
מכירת חמץ במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא
פסח
רעיונות לליל הסדר
פסח
יציאת מצרים גם בתפילה
פסח
'עבדים היינו...- עתה בני חורין' –כיצד?
פסח
"גם אתה מחובר... " - התשובה לבן הרשע
פרשת השבוע
על פרשת ויקהל-פקודי
עשרת ימי תשובה
עושים תשובה. קטנה
מאמרי חינוך
שמירת העצמיות בעידן הווטסאפ
מאמרי חינוך
חינוך ילדינו למאמץ רוחני בעידן של טכנולוגיה
מאמרי חינוך
הטלפון הסלולרי: אויב או ידיד?
מאמרי חינוך
הרהורים על המשמעות החינוכית של רוחות החסידות המתגלות בקרב חלק מבני הנוער שלנו
ראיון בעיתון "מקור ראשון"
מאמרי חינוך
להגביל את הילדים בשימוש במחשב
הבן יושב בלילות מול המחשב, ובימים – ישן, מה ניתן לעשות?
יום השואה
מהי מטרת זיכרון השואה?
לדעת עובדות רבות על מלחמת העולם השנייה? ללמוד על עוצמות הזוועה בתקופת גרמניה הנאצית? או מידת האמונה לאחר שיצאנו מהתופת? הרב יונה גודמן מנסה לכוון אותנו כדי שיום השואה לא יעבור לנו מעל הראש
מאמרי חינוך
מכתב גלוי להורים לרגל קבלת תעודות ילדם
רגע קבלת תעודת הציונים עלול לעורר מתח בין ההורים לילדם ולהביא את הילד לידי כעס ותסכול. מאידך, הוא עשוי גם להיות נקודת מוצא לצמיחה משפחתית וחינוכית. בדברים הבאים נעלה מספר המלצות כיצד אנו, ההורים, יכולים להפוך את המפגש עם בננו בעת העיון בתעודתו למפגש בונה ומעצים.